วิสัยทัศน์
      มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจและความสุขในการอยู่อาศัยให้แก่ลูกค้า ประกอบไปด้วยรูปแบบ ทำเลที่ตั้ง คุณภาพของสินค้าและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพในระดับแนวหน้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ
      มุ่งมั่นพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้ง เน้นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีที่สุดในทุก ๆ ระดับ ทั้งด้านราคา ทำเลที่ดีมีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยเอาใจใส่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยมุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากร เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการที่ดี

                                                                  ------------------------------------------------------------

          โครงการรินทอง มีการกำหนดมาตรฐานของการดำเนินงานในเรื่องคุณภาพบ้าน ที่มีหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และการตรวจสอบ ที่ชัดเจน ตามหลักระเบียบของการดำเนินงานที่กำหนดไว้ว่า “บ้านทุกหลังก่อนที่จะนำออกจำหน่าย นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจแบบก่อสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างของชั้นดิน ทุกๆ ขั้นตอนการก่อสร้าง ตั้งแต่การตอกเสาเข็ม งานก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน ระหว่างการก่อสร้าง มีการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และก่อนที่จะนำออกมาให้ลูกค้าได้เลือก เมื่อลูกค้าได้ตรวจเช็ดทุกจุดแล้ว และได้ทาการโอนเงินลูกค้าก็สามารถเข้าไปอยู่ได้เลย

     อนาคต...บริษัทฯ วางเป้าหมายในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในทำเลที่มีแนวโน้มในการขยายตัวของที่อยู่อาศัยเป็นหลัก เช่น บริเวณจุดตัดระหว่างถนนหลักสำคัญๆกับทางด่วนที่สามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวก และขยายกลุ่มลูกค้าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ทันสมัยเพิ่มขึ้น

AD-R
14086314_673260456146008_6956046866348207722_o
10389468_457373594401363_7409494584663619977_n
สังสรรค์ บ้านรินทอง_3015-2
14690998_1601135476856195_3527794009980837223_n
โครงการที่ผ่านมา (1)

 • มั่นใจ บ้านรินทอง เราจะให้ความสำคัญกับตัวบ้าน บ้านหลังใหญ่ ก่อสร้างดี วัสดุมาตรฐาน การออกแบบรูปทรงบ้านจะต้องมีความสวยงาม ทันสมัย ไม่ล้าหลัง ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าการพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารจัดการที่น่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ

• คุ้มค่า ราคาต้องเหมาะสมเป็นธรรมกับวัสดุที่เลือกสรรอย่างดีและปลอดภัยกับระบบความปลอดภัยที่บริษัทจัดสรรให้เป็นอย่างดี มีทีมงานทำกันมานาน

• สะดวก ทำเลในการพัฒนาโครงการจะต้องดีมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทำเลถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากที่บริษัทจะมองข้ามไม่ได้โดยเด็ดขาดการคมนาคมสะดวกเน้นกลางใจเมืองเข้าออกได้หลายทาง

• หลากหลาย โครงการบ้านรินทอง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กับบ้านหลากหลายรูปแบบทั้ง บ้านเดี่ยวชั้นเดียว บ้านเดี่ยวสองชั้นทาวน์เฮาส์  ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ บนทำเลทองสุราษฎร์ธานี

คุณภาพคุ้มค่า คุ้มราคา

มีประสบการณ์ ยาวนาน มากกว่า 20 ปี

มีทีมงานที่พร้อมและเข้มแข็ง

ฐานะทางการเงินที่มั่นคง ทำให้สร้างเสร็จตามแผนงาน

ทำเลดี อยู่ในเขตเมือง

วัสดุ อุปกรณ์ ได้มาตรฐาน

เน้นบริการหลังการขาย

รูปแบบทันสมัย มีให้เลือกหลายแบบ