November 11, 2018

1. เงินจอง จ่ายเพื่อยืนยันว่าจะซื้อแน่ๆ มูลค่าการจองขึ้นอยู่กับราคาบ้านหรือราคาคอนโด และมักเริ่มที่หลักหมื่นเป็นต้นไป
2. เงินทำสัญญา จ่ายภายใน 7 -14 วันหลังวางเงินจอง มักเริ่มต้นที่หลักหมืนหรือหลักแสน ขึ้นอยู่กับราคาบ้านหรือราคาคอนโดที่ตกลงซื้อ
3. เงินดาวน์ ผ่อนจ่ายเป็...

Please reload