Type A

Type A

Type A

จอดรถได้ 2 คัน

typeA

ด้านข้างบ้าน มีพื้นที่จัดสวนสวย และโครงการได้จัดสวนไว้ให้อย่างสวยงาม

CIMG4491

บริเวณโถงรับแขก

CIMG4492

ห้องนอนเล็ก 2 ห้อง ห้องนอนใหญ่ 1 ห้อง และห้องน้ำรวม 1 ห้อง

CIMG4493

ห้องนอนเล็ก1

CIMG4494

ห้องนอนเล็ก2

TypeA

ลายกระเบื้องสวยงามโทนสีอ่อนและสุขภัณฑ์ของห้องน้ำรวม

TypeA

ห้องน้ำรวม

TypeA

ห้องนอนใหญ่

CIMG4495

ห้องน้ำ ห้องนอนใหญ่

CIMG4493

ห้องนอนเล็ก1