December 21, 2016

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

ทำเลเด่นถนนศรีวิชัย...

December 21, 2016

 


ทำเลเด่นถนนศรีวิชัย...
การขยายตัวของที่อยู่อาศัยบ้าน-คอนโดฯสุราษฎร์ธานีในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ทั้ง แนวราบและแนวสูง การขยายตัวของฐานอสังหาริมทรัพย์ในตัวเมืองสุราษเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถนนที่ขยายสร้างใหม่ในหลายๆเส้นตามแนวถนนศรีวิชัยและเชื่อมกับในลึกตัดใหม่และเส้นทางไปสนามบิน ที่น่าจับตามองเมื่อศูนย์การค้าอย่างเซนทรัลพลาซ่าเข้า มาทำให้พื้นที่ใกล้เคียงได้รับการอานิสงส์ในการขยายตัวของระแวกต่างๆ มากขึ้นเป็นผลดีในด้านการพัฒนาความเจริญที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงคอนโดมิเนียมที่มีถึง 3 แห่ง ด้วยกันที่กำลังจะแล้วเสร็จในปีนี้และจำนวนผู้เดินทางที่ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีเข้ามาทั้งนี้อสังหาริมทรัพย์ของพื้นที่ใกล้เคียงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบ เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม ทั้งใกล้โรงพยาบาลสุราษฎร์,มหาวิทยาลัย รวมถึงตลาดสด ก็เป็นปัจจัยที่จะสะท้อนให้ เห็นเป็นอย่างดีถึงศักยภาพของทำเลบนถนนเส้นนี้ เป็นโซนที่คึกคักและน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square